Własny tekst
W szkole

ZSP w Somoninie – Kuźnią Talentów Kulinarnych

ZSP w Somoninie – Kuźnią Talentów Kulinarnych

10 marca 2014 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy rekomendującej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie,  jako Kuźnię Talentów Kulinarnych.

Uroczystość rozpoczęła się na szkolnej auli, gdzie jako pierwsza zabrała głos dyrektor ZSP w Somoninie Pani Elżbieta Świętoń, wyrażając radość z możliwości jakie otworzyły się dzięki otrzymaniu rekomendacji SKP. Podczas swojej wypowiedzi Pani dyrektor zaznaczyła, że jest niezwykle dumna z uczniów szkoły i szczerze wierzy, że działania Stowarzyszenia Kucharzy Polskich i patronat jakim objęło szkołę, przysłużą się do promowania kuchni kaszubskiej na szeroką skalę, poprzez mobilizację uczniów i dbałość o pogłębianie ich wiedzy. Zwracając się do uczniów zaznaczyła, że rekomendacja jest ogromnym zobowiązaniem.

Zacne grono zaproszonych gości, na czele ze starostą powiatu kartuskiego Panią Janiną Kwiecień oraz wójtem gminy Somonino Marianem Kryszewskim, miało okazję wypowiedzieć się w kwestii kulinarnej jak i edukacyjnej Kaszub. Kolejni prelegenci podkreślali ogromną istotę praktycznej nauki zawodu oraz solidnej edukacji, nastawionej na jakość.

Krzysztof Szulborski prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich zabrał głos w ważnej sprawie, jaką jest podtrzymywanie tożsamości kulinarnej na Kaszubach. Akcentował jakość kuchni kaszubskiej oraz opowiedział o roli jaką odegrała w tworzeniu się kuchni na całym świecie. Przestrzegał także przyszłych kucharzy przed zbyt szybkim zachłystywaniem się karierą i polecał stopniowe i płynne przechodzenie po wszystkich szczeblach kariery zawodowej. Dodatkowo v-ce prezes SKP Wojciech Dembowski kładł ogromny nacisk na udział młodzieży w konkursach kulinarnych, składając tym samym deklarację opieki merytorycznej nad działaniami szkoły w tym zakresie.

Po części prelekcyjnej Andrzej Ławniczak sekretarz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich złożył na ręce dyrektor Elżbiety Świętoń certyfikat  gwarantujący fachową pomoc SKP w merytorycznym przygotowaniu uczniów do pracy w zawodzie kucharz gastronom, po czym wszyscy udali się na szkolny dziedziniec, by tam dokonać odsłonięcia tablicy rekomendującej.

Uroczystość zostało opatrzona występem artystycznym kółka teatralnego ZSP w Somoninie, co na chwilę oderwało gości od tematyki kulinarnej i przeniosło w świat komedii. Teatr zaprezentował sceny dramatu „Wesołe kumoszki z Windsoru” autorstwa Williama Shakespeare’a.

 

Udostępnij

O autorze