Własny tekst
W szkole

Szkoła w Murowanej Goślinie Kuźnią Talentów Kulinarnych

Szkoła w Murowanej Goślinie Kuźnią Talentów Kulinarnych

Kolejną szkołą w Polsce, a pierwszą w Wielkopolsce, z Certyfikatem Kuźni Talentów Kulinarnych jest Szkoła w Murowanej Goślinie.

Wyróżnienie to przyznawane przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, zostało wręczone 1 września, podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. SKP jest najstarszą organizacją kulinarną w Polsce, założoną w 1997 roku, zrzeszającą najlepszych kucharzy każdego szczebla z całego kraju. Misją SKP jest rozwój całej branży gastronomicznej we wszystkich jej strukturach, począwszy od nauczycieli zawodu i młodych adeptów sztuki kulinarnej, kończąc na profesjonalnych kucharzach i restauratorach. Stowarzyszenie Kucharzy Polskich jest organizacją non-profit, wobec czego wspiera wiele działań społecznych, a także angażuje się w kształcenie młodzieży, organizując pokazy kulinarne, szkolenia i konkursy, udzielając patronatów merytorycznych wydarzeniom kulinarnym skierowanym zarówno do profesjonalistów jak i uczniów szkół gastronomicznych.

Nasza szkoła została przez Stowarzyszenie wybrana, dzięki sukcesom naszych uczniów z klas gastronomicznych, dzięki świetnie wyposażonej i wciąż pracującej pracowni oraz dzięki jakości kształcenia, jaką zapewniają nauczyciele przedmiotów zawodowych (Danuta Borejsza-Wysocka, Izabela Starosta-Byczyńska i Robert Szeliga) oraz dyrektor szkoły – Beata Strama. Wręczeniu certyfikatu przez Krzysztofa Szulborskiego (prezesa SKP), Andrzeja Ławniczaka (sekretarza SKP) oraz Krzysztofa Wierzbę (przewodniczącego komisji rewizyjnej SKP), towarzyszyli również wyśmienici goście: wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, starszy lokalnego cechu Jerzy Pędziński, Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku, Hubert Gonera z Kulinarnego Poznania i przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego. Przedstawiciele trójmiejskiego stowarzyszenia, oprócz certyfikatu, przekazali książki „Lekcje smaków”, a także przeprowadzili warsztaty w naszej pracowni, gotując między innymi – słynną już – zupę bursztynową.

Nasi uczniowie przygotowali pyszne bliny i chleb z dodatkiem palonego siana. Nic zatem dziwnego, że adepci naszej szkoły wygrywają regularnie konkursy kulinarne na wysokich szczeblach, takie jak Młody Kreator Sztuki Kulinarnej (Sandra Skibińska, Andżelika Piechowiak). Kulinarny Poznań już dziś proponuje naszym uczniom praktyki i staże w restauracjach pod patronatem tej instytucji. Pozostaje dalej ciężko pracować i zaprosić adeptów sztuki kulinarnej do Szkoły w Murowanej Goślinie – tutaj mieści się jedyna w Wielkopolsce Kuźnia Talentów Kulinarnych.

Anna Stefańska
ZS Bolechowo

Udostępnij

O autorze