Własny tekst
KonkursyNEWSW szkole

Małopolska Szkoła Gościnności – Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Małopolska Szkoła Gościnności – Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

8 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, w której główną nagrodę zdobyła Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

Konkurs organizowany jest po raz drugi przez Fundację Fundusz Współpracy wraz ze współorganizatorami – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Z nadesłanych 104 przykładów dobrych praktyk Kapituła Konkursu wyłoniła 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”. Praktyka zawodowa zgłoszona do Konkursu to Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel działające przy Małopolskiej Szkole Gościnności założone i koordynowane przez nauczyciela zawodu p. Justynę Piechnik. Małopolska Szkoła Gościnności okazała się być jedną z trzech najlepszych szkół w Polsce, która może pochwalić się tytułem – „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Oprócz dyplomu i statuetki z tytułem, Tytus Travel otrzymał w nagrodę laptop.

Celem drugiej edycji konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Praktyki te mogły dotyczyć różnych obszarów zapewniania jakości: rozwój szkoły, metody nauczania, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca z otoczeniem szkoły – w tym z pracodawcami oraz wewnętrzna ewaluacja/ocena szkoły. Oceniano m.in. ich efektywność, oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania, zaangażowanie partnerów, a także możliwość realizacji zgłoszonej praktyki przez inne szkoły lub placówki.

Kapituła Konkursu doceniła niezwykły trud i zaangażowanie włożone przez uczniów skupionych wokół projektu Tytus Travel w nawiązywanie współpracy z otoczeniem, w tym z przyszłymi pracodawcami.

Praktyka Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel, dzięki której uczniowie mogą poznać pracę w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej przy organizacji targów, eventów, imprez dla dzieci, animacji czasu wolnego, przewodnictwa i pilotażu wycieczek. Celem szkolnego biura podróży jest wprowadzenie uczniów w ich zawodową przyszłość i pomoc w wyborze przyszłego miejsca pracy.

Tekst: Anna Ambroży, Justyna Jajko
Foto: Małopolska Szkoła Gościnności 
www.zsp.edu.pl
Więcej informacji: Justyna Jajko (wicedyrektor ds. rozwoju i promocji) tel.+48 601 90 20 10, justyna.jajko@zsp.edu.pl

Udostępnij

O autorze