Własny tekst
Bez kategorii

Zostańcie klasą z NESTLÉ PROFESSIONAL

Zostańcie klasą z NESTLÉ PROFESSIONAL

Klasa reprezentująca szkołę, która zostanie zwycięzcą ww. konkursu, zostanie objęta programem
szkoleniowo-edukacyjnym, na który składają się następujące elementy:

 1. Dwa jednodniowe warsztaty z Doradcą Kulinarnym NESTLE (program każdego warsztatu
  zostanie wysłany do wychowawcy zwycięskiej klasy z wyprzedzeniem co najmniej dwóch
  tygodni, warsztaty będą mieć miejsce w terminach i miejscach ustalonych przez Organizatora,
  wskazanych w programie danego warsztatu. Organizator zapewnia wszystkim uczniom klasy
  reprezentującej zwycięską szkołę, biorącym udział w ww. warsztatach całodzienne wyżywienie
  oraz nocleg, w przypadku, gdy odległość pomiędzy miejscowością, z której pochodzi ww. klasa
  a miejscowością, w której będzie odbywać się warsztat, będzie większa niż 200 km. Po stronie
  zwycięskiej szkoły jest organizacja transportu dla uczestników warsztatów do/z miejsca, w
  którym będzie odbywać się warsztat. Organizator zapewnia również produkty oraz sprzęt
  niezbędne do przygotowania pokazów kulinarnych w trakcie warsztatu.
 2. Wyposażenie zwycięskiej szkoły w: (1) drobny sprzęt gastronomiczny – łącznie 30 pakietów,
  gdzie na każdy pakiet składa się: blender+zestaw dwóch noży+mandolina (łączna wartość
  wszystkich trzydziestu pakietów wynosi 10 800 zł, wartość jednego pakietu wynosi 360 zł) oraz
  (2) odzież gastronomiczną – łącznie 30 zestawów, gdzie na każdy zestaw składa się: bluza
  kucharska+spodnie+zapaska+fartuch+czepek (łączna wartość wszystkich trzydziestu zestawów
  wynosi 8 400 zł, wartość jednego zestawu wynosi 280 zł za jeden zestaw). Ww. wyposażenie
  zostanie przekazane zwycięskiej szkole w trakcie jednego z warsztatów, o których mowa w
  punkcie 1 powyżej. Wychowawca ww. klasy potwierdzi odbiór ww. wyposażenia i odzieży
  gastronomicznej w imieniu zwycięskiej szkoły.
 3. Każdy z uczniów klasy, reprezentującej zwycięską szkołę, będzie miał możliwość wzięcia udziału
  w dodatkowym konkursie organizowanym przez Nestle Polska S.A., w którym nagrodą będzie
  dwutygodniowa bezpłatna letnia praktyka na kuchni szkoleniowej NESTLE w
  Warszawie(Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie przez okres trwania
  praktyki). Szczegóły dotyczące ww. konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

Regulamin konkursu Klasa Professional

Formularz zgłoszeniowy do konkursu NP z klasą

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Klasa Professional

Udostępnij

O autorze