Własny tekst
Bez kategorii

MAKRO Polska docenione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

MAKRO Polska znalazła się w raporcie poświęconym dobrym praktykom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu sieć hurtowni została wyróżniona w obszarach „środowisko” oraz „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.

 

Jak zauważają autorzy raportu, MAKRO Polska prowadzi działania z zakresu zarządzania energią i odpadami, polegające m.in. na recyklingu powstających odpadów. Sieć hurtowni została też doceniona za plany oszczędności energii elektrycznej, realizowane działania z zakresu podnoszenia świadomości użytkowników w zakresie korzystania z urządzeń elektrycznych i grzewczych, a także za działania w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jak wynika z raportu, ww. praktyki z obszaru ochrony środowiska wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), takie jak „czysta i dostępna energia” oraz „życie na lądzie”.

Jeśli chodzi o działania z zakresu „zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej”, MAKRO Polska zostało wyróżnione zarówno za program Szef dla Młodych Talentów, jak i za wysiłki mające na celu ograniczenie marnotrawstwa jedzenia.

Szef dla Młodych Talentów to inicjatywa skierowana do uczniów szkół gastronomicznych, której misją jest integrowanie młodych kucharzy z branżą HoReCa oraz stwarzanie im możliwości nauki od czołowych szefów kuchni. Wg raportu, MAKRO Polska, realizując ten program, wypełnia jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest „dobra jakość edukacji”.

Inne Cele Zrównoważonego Rozwoju – takie jak „zrównoważone miasta i społeczności” oraz „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – sieć hurtowni osiąga poprzez działania dążące do zminimalizowania marnowania jedzenia. W tym względzie twórcy raportu zwracają uwagę na współpracę MAKRO Polska z Bankiem Żywności, w ramach której w 2018 roku przekazano potrzebującym ok. 3,3 mln kg jedzenia. Firma angażuje się również w kampanie społeczne mające na celu przekonać do pakowania i zabierania nieskończonego posiłku z restauracji – czytamy w opracowaniu FOB.

Całość raportu jest dostępna na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Udostępnij