Własny tekst

Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lekcjesmakow.pl

1. Sklep internetowy  (w dalszej części regulaminu określany jako: Sklep Internetowy) obsługiwany jest przez Marketing&More z siedzibą w Warszawie przy ul. Kadrowej 99 m 110, NIP 799 175 11 58.

2. Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.lekcjesmakow.pl

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

4. Marketing&More zastrzega   sobie   prawo   do   zmiany   cen   towarów   znajdujących   się   w   ofercie   Sklepu Internetowego oraz do wprowadzania   zmian oferty, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Składając zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

6. Warunkiem   złożenia   zamówienia   w   Sklepie   Internetowym   i   jego   realizacji   jest   poprawne i kompletnie wypełnienie   formularza   zamówienia.

7. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym adres e-mail i telefon mogą zostać wykorzystane   do   realizacji   złożonych   zamówień   oraz   realizacji   prawnie   usprawiedliwionych celów Marketing&More. Dane Klientów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

9. Marketing&More zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia przed jego realizacją.

10. W   przypadku   wystąpienia   okoliczności   uniemożliwiających   całkowicie   lub   czasowo   realizację złożonego zamówienia Marketing&More zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej   sytuacji  niezwłocznie   powiadomi  Klienta.

11. Zakupione towary będą dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia zgodnie harmonogramem wydawniczym.

12. Prenumerata obejmuje 9 kolejnych wydań czasopisma. Jeśli któreś z wydań będzie łączone to prenumerata zostanie przedłużona o kolejne wydanie.

GWARANCJE I REKLAMACJE

13. Reklamacje należy składać na adres pocztowy Marketing&More lub adres mailowy redakcja@marketingandmore.com.pl podając numer zamówienia i nazwisko zamawiającego.

PRAWA AUTORSKIE

16. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego  są chronione prawem autorskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. Umowa dochodzi do skutku w chwili dokonania płatności z tytułu zamówienia na prawidłowo i kompletnie wypełnionym w języku polskim  formularzu.